Nejvýznamnější řecké banky by při krizovém scénáři přišly o kapitál ve výši 15,5 miliard eur

Kontrola stavu bank ze strany Evropské centrální banky (ECB), zaměřená na odhalení jakýchkoli druhů nedostatku kapitálu předtím, než Atény v srpnu ukončí záchranný program v hodnotě 86 miliard eur (106 miliard dolarů), byla provedena odděleně od zátěžových testů jiných bank v eurozóně. Výsledky testů pro 33 věřitelů z jiných zemí eurozóny budou zveřejněny na začátku listopadu.

dvě eura
Zátěžový test ECB u čtyř největších řeckých bank – Piraeus, NBG, Eurobank a Alpha – se záměrně uskutečnil brzy, aby tak byl dostatek času na případné dorovnání chybějícího kapitálu předtím, než Řecko opustí záchranný program finanční pomoci. Mezi zmíněnými bankami si nejlépe vedla Alpha Bank, jejíž kmenový kapitál Tier 1 (CET1) by při nepříznivém scénáři klesl o 8,56 procentního bodu na 9,69 %. V případě Eurobank by klesl o 8,68 procentního bodu na 6,75 %, pád z 9,56 procentního bodu na 6,92 % by zaznamenala NBG, a Piraeus Bank by klesla z 8,95 procentního bodu na 5,90 %.
Podle ECB nebyla kontrola stavu bank v roce 2018 úspěšná, neboť nebyla předem stanovena žádná kapitálová hranice, která by vyvolala potřebu rekapitalizace. „Každé rozhodnutí o rekapitalizaci bude provedeno případ od případu po posouzení situace každé banky s ohledem na výsledky zátěžových testů a další relevantní informace o dohledu podle holistického přístupu,“ uvedla ECB.
řecká banka
Po zveřejnění výsledků zátěžových testů uvedly Alpha Bank, NBG a Eurobank v samostatných prohlášeních, že vklad kapitálu ze strany Jednotného dozorového mechanismu (SSM) vedl k tomu, že banky nevykazovaly žádný kapitálový nedostatek, a proto nebyl potřebný žádný kapitálový plán. Piraeus Bank uvedla, že se bude nadále zaměřovat na realizaci stávajícího plánu pro posílení kapitálu, aby zajistila pokračující plnění příslušných kapitálových požadavků, a současně urychlila proces snižování rizikovosti ve svém bilančním přehledu.