Budoucnost internetu: temná a všudypřítomná

V budoucnu bude internet jako elektřina proudící každodenním životem – více všudypřítomná, ale také neviditelnější.
 
Přinejmenším to je vize, které mnozí odborníci věnovali výzkum v nedávné době. 1867 odborníkům z oblasti ochrany soukromí, technologií a kybernetické bezpečnosti byla položena otázka, jak bude vypadat budoucnost internetu v roce 2025.
 rozbitý monitor
Většina odborníků souhlasí s tím, že internet bude bezproblémově integrován do pozadí každodenního života a že přenosné technologie se stanou normou. Ale mnozí odborníci také vidí nebezpečí na obzoru. Soukromí se stane luxusem bohatých a vlády spolu s korporacemi posílí jejich využívání k dohledu a sociální kontrole.
 
Průzkum o budoucnosti internetu je prováděn každé dva roky. Ve srovnání s dřívějšími průzkumy vyplývá, že výsledky z poslední zprávy naznačují mnohem rozšířenější konsensus o tom, jak bude vypadat budoucnost.
 
Většina odborníků souhlasila s inteligentními senzory, rozsáhlými datovými centry a dalšími inovacemi, které se tak důkladně integrují do života, že se stanou téměř stejně rutinou jako je dýchání.
 
Hyperkonektivitaby mohla přispět ke snížení globální neznalosti. Někteří dokonce předvídali demisi státních peněžních systémů ve prospěch univerzálních či digitálních měn, jako je Bitcoin.
 
Vláda může mít pomocí všudypřítomného internetu kontrolu nad špionáží, cenzurou svobody projevu, dohledu nad lidmi spolu se sociální kontrolou. Kvůli autorizovanému a neoprávněnému použití sledovacích údajů o činnosti bude mnoho lidí znevýhodněno, zatčeno, ohroženo a vydíráno.
 počítačový kód
Dalším bolestným faktem je kyberšikana, která je již dnes velmi rozsáhlá a to hlavně mezi mládeží. Důvodem je jistá anonymita na internetu, takže si každý dovolí napsat to, co by běžně neřekl. Čím více je internet rozšířený a citlivá data jsou digitalizována, stáváme se pro okolí mnohem viditelnější. Nyní máte přes internet přístup k bankovnímu účtu.
 
Zatím nejchoulostivější internetovou stránkou se stává Facebook, hlavně kvůli jeho popularitě. Zde spoustu lidí dává světu na odiv citlivé informace, které na první pohled nemusí být uživateli zřejmé.
Každý by si měl uvědomit, že nastavení obsahu Facebooku tak, aby to viděli pouze ,,přátelé“, je nespolehlivý.