TELEFON BEZ BATERKY

Vědci z vyvinuli telefon, který nevyžaduje přítomnost žádné baterie. Odpadá tím tak problém, kdy není nabíječka na blízku a nebo není místo, kde ji nabít. V současné době je zatím v prototypové fázi. Základní telefon získává minimální výkon z okolních rádiových signálů a komunikuje se stanicí základny, která provádí hlasové hovory.
ukázka mobilu
Podle týmu nový telefon spotřebovává téměř nulovou energii. Je postavený na desce s tištěnými spoji a je schopen velmi jednoduchých funkcí, mezi něž patří odesílání a přijímání hovorů, dále dokáže podávat základní informace o volajícím.
mobilní telefon na nabíječce
Když člověk mluví do telefonu nebo poslouchá hovor od volajícího, v mikrofonu se objevují malé vibrace, které mají i funkci sluchátek pro tento prototyp. Posílá i své vlastní rádiové signály, na zadní straně vysílacího signálu vysílaného z vlastní mobilní základny. Při telefonickém hovoru anténa připojená k mikrofonu zakóduje vzory řeči uživatele v rádiovém signálu, který se od dané antény odráží. Přijetí hovoru zahrnuje anténu, která konvertuje řečové vzorky kódované v rádiových signálech do zvukových vibrací. Zvukové vibrace jsou dále přenášeny do reproduktoru telefonu. Uživatel musí stisknutím tlačítka přepnout mezi režimy poslechu a vysílání. Systém stále potřebuje fungovat. Energii získává z okolních rádiových signálů základní stanice ve vzdálenosti až 9 metrů. Pokud by se do tohoto mobilu nechal vsadit solární článek o velikosti zrna rýže, získalo by se více okolního světla a dosah rádiových vln by se zvýšil až o 15 metrů.

nízký stav baterie
Tým také pracuje na způsobu šifrování zpráv, ukládání, nahrávání, přehrávání a posílání videí. Pokud by se do mobilního aparátu přidala i speciální obrazovka E-ink, snížila by se tím zpotřeba pro zobrazení. Tím by se jeho možnosti využití rozšířily. Vize je taková, že by byl tento mobilní telefon zkonstruován a naprogramován až do podoby dnešních chytrých telefonů.