Energetické průkazy nově od tohoto roku stanoveny zákonem – stavitelé či majitelé nemovitostí pozor!


Energetické průkazy novÄ› od tohoto roku stanoveny zákonem – stavitelé Äi majitelé nemovitostí pozor!

Každý rok pÅ™ichází vláda s novými a novými zákony. Ani ten letoÅ¡ní nebyl výjimkou a na Å™adu pÅ™iÅ¡lo i stavebnictví. NovÄ› totiž, pokud se chystáte stavÄ›t budovu zcela novou nebo jí pÅ™istavÄ›t více jak 25% Äi toto procento nÄ›jak zmÄ›nit (například výmÄ›na oken), budete si muset ke stavebnímu povolení obstarat také Energetický průkaz. Energetický Å¡títek zatím zákonem stanovený není a pozor! NepleÅ¥te si tyto dvÄ› zdánlivÄ› podobné záležitosti, aÅ¥ v budoucnu na to nedoplatíte.

Nové dokumenty hodnotící energetickou stránku domů a nemovitostí

Průkaz energetické nároÄnosti budovy, který má zkratku PENB, je od lednového mÄ›síce tohoto roku vyžadován zákonem ke stavebnímu povolení. Tento energetický průkaz je hodnotícím Äinitelem celkovÄ› vydané energie dané stavby Äi její souÄásti. Pozor, potÅ™ebujete ho, i když chcete pouze pronajímat obytné prostory Äi je prodávat. Není vyžadován u budov urÄeným k rekreaci, náboženských, průmyslových Äi zemÄ›dÄ›lských staveb apod.