Nebezpečné věci? Jedině bezpečně!

Nastavujeme stále přísnější bezpečnostní pravidla pro naše děti ze strachu, aby se jim něco nestalo. To je samozřejmě dobře, jejich bezpečí by mělo být pro nás rodiče na prvním místě, ale je potřeba se zamyslet, zda je přespříliš neizolujeme, a tím jim nebereme základní dovednosti a schopnosti, které budou v jejich životě mnohdy potřebovat.

Ze strachu o ně jsme vytvořili plno předpisů, doporučení a preventivních opatření.
Děti by proto měly mít možnost vyzkoušet si věci, které jsou pro ně, především podle nás rodičů, velmi nebezpečné. Proto je nechme tyto věci dělat! Vymezit dětem jen kousek světa, který je podle nás bezpečný, je velkou a zásadní chybou.

I my, když jsme byli dětmi, jsme lezli po stromech, padali jsme z kola a uměli jsme si uříznout krajíc chleba. Dělali jsme činnosti, které sice s sebou nesly určitá rizika, ale byly důležitou součástí našeho života. Tím, že naše děti od těchto činností izolujeme, se dopouštíme zásadních chyb, které se mohou našim dětem stát tím největším nebezpečím.

Děti by měly poznávat svět se vším všudy, i s číhajícím nebezpečím. Jedině tak se naučí, co dělat, pokud kdy na nějaké nebezpečí v budoucnu narazí.
Věčné zakazování a omezování vede u dětí k nežádoucím symptomům:
·         Děti mají pocit, že potřebují ke všemu svolení.
·         Děti si v ničem nevěří.
·         Děti si nechají ujít skvělou zábavu ze strachu, aby se rodiče nezlobili.
·         Děti nevnímají vše, co se kolem nich děje.
·         Děti si neumí radostně hrát.

Děti se kvůli neustálému zakazování stávají méně zručné, ale také více bezbranné, zranitelné a slabé. Nebezpečným věcem se vyhýbají i rodiče v přítomnosti svých dětí, což vede jen k tomu, že jejich potomci nemají možnost okoukat adekvátní chování dospělých. A přitom základem chování naší budoucí generace vyplyne z toho, jak se k nim my dospělí chováme a co všechno naše děti naučíme. Jenomže my jim neukazujeme dospělý svět, spíše jim ho zakazujeme. Proto je dobré, aby se děti s nebezpečnými věcmi seznámily, jedině tak se pro ně nebezpečí stane bezpečným.