Domestikace zvířat

Zvířata provázejí člověka od pradávna. Nejprve je člověk lovil za účelem potravy, časem je domestikoval. Zjistil, že z nich pak má daleko větší užitek. Bylo to výhodné pro obě strany. Zvířata přinášela člověku mléko, které se stalo důležitou složkou pro výrobu dalších potravin jako sýrů, tvarohů, másla, ale také vlnu, peří, slepice snášela vejce a zvířata, měla zajištěna péči, pravidelnou stravu a to vedlo k postupnému šlechtění.  Stávala se také velmi užitečným dopravním prostředkem. Kdo neměl koně, vzal zavděk oslem.

Ano, sama o sobě se stávala zvířata součástí potravinového řetězce, ale upřímně řečeno, pokud by taková kráva nebyla snědena člověkem, tak či tak by ji ulovila nějaká šelma.
Víte, jaké byly pradávné druhy zvířat, ze kterých člověk postupně vyšlechtil domácí druhy?
 

Předkové dnešních domácích zvířat

  • Pratur– neboli divoké krávy bývali nejprve oblíbené jako lovná zvěř. Býk pratura váží až 1000 kg. Časem jej člověk domestikoval. Potomci pratura tur divoký v současné době žije v Asii, jeho domestikovanou formu, tur domácí známe moc dobře.
  • Koza– ne každý si mohl dovolit krávu a proto chudí lidé vzali zavděk i kozou. Koza domácí se domestikovala z kozy bezoárové, která žila v Evropě a Asii. Od běžné kozy se liší tmavým zbarvením. Dodnes žije volně například na území Řecka.
  • Ovce – toto zvíře pochází hned z pěti divokých prapředků. Její pradědečkové a prababičky byli muflon evropský, muflon asijský, ovce kruhorohá, ovce stepní a argali (ovce středoasijská)
  • Kur– dříve snad neexistoval domek, kde by neměli slepice. I dodnes lidé slepice rádi chovají pro velká a lahodná domácí vejce. Za kur domácí vděčíme Číňanům, kteří domestikovali kur bankivský. Jedná se o podstatně menší druh. Samička je totiž výrazně menší než samec.
  • Kůň domácí– má dva předky podstatně nižšího vzrůstu. Kůň převalský, který žije dodnes a tarpan, který byl člověkem vyhuben v 19. století.