Firemní akce by neměla být sázkou do loterie


panáčci, postavení, zlaté plošky

Dobře sehraný tým zaměstnanců je základní jednotkou úspěchu větších i menších firem. A nejedná se o žádný módní výstřelek, i když uvažovat o tomto faktoru se české firmy naučily až před několika málo léty. Jedná se o jasná fakta potvrzená mnoha respektovanými výzkumy. Majitel firmy, který chce, aby mu firma takzvaně dobře šlapala a jeho zaměstnanci odváděli ty nejlepší výsledky, musí důsledně dbát o to, aby v jeho firmě lidé nefungovali dobře jen jako jednotlivci, ale aby byli dobří i jako sehraný, fungující tým.

Dobrý výběr je základ

A proto je nanejvýš vhodné, vybírat si při výběrových řízeních pracovníky, kteří tyto vlastnosti mají a nejsou jen úzce specializovaní specialisté, kteří jsou samotářští a neumí komunikovat. Takoví lidé totiž mohou podávat dobré výsledky, ovšem tam, kde nezáleží na jejich zapojení do kolektivu. V opačném případě se totiž může stát, že jeho fungování budou narušovat.

výukvá místost, židle, plátno, tabule

Na druhou stranu je však třeba vybírat nejen týmové hráče, ale také lidi, kteří dokáží dobře pracovat i samostatně a budou ostatní motivovat k dobrým výkonům. Týmový hráč, který jen vysedává u kávy je sice možná přátelský, ale hospodářský výsledek vám nezlepší.

Vztahy je třeba rozvíjet

Vybrat tedy ty pravé lidi není vůbec jednoduché, a pakliže se vám to podaří, je rovněž potřeba těmto lidem vytvářet vhodné motivují prostředí tak, aby se zaměstnancům dobře pracovalo, a aby spolu rádi trávili společný čas. A k tomu je nejlepší uspořádat čas od času nějakou stmelovací teambuildingovou akci, která utuží vzájemné vztahy ve firemní komunitě. Ideálním prostředím pro tuto věc je přímo teambuilding hotel, kde naleznete všechno potřebné od velkého sálu a ubytování až po kulturní zázemí a nebudete tak čelit žádným provizorním podmínkám, které by mohly váš záměr ohrozit tak, že by se nesplnil vytčený cíl akce a jednalo by se pouze o zbytečně vynaložené peníze.

jídelna, panorama