PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA PRACOVIŠTI

Zaměstnanci si stěžují na stres na pracovišti, který se ukáže nejčastěji jak bolest. Buďto psychická nebo fyzická.
černé postavy
ŽENSKÉ KOLEKTIVY
· Mnoho žen si zoufá, že nese velkou tíhu zodpovědnosti, aby zvládlo svůj každodenní život a je neustále pod tlakem. Jiné v hojném počtu ukazují, že mají mnoho povinností (práce, děti, domácnost, finanční nejistota nebo dokonce problémy i sexuální život) nebo poničené nervy.
· Především mívají přehnanou motivaci, často dokonce iluze, a na základě neustálého tlaku zvratů, přetěžování, zklamání, neúspěchů, osamění a dalších faktorů ztratí všechny iluze, a tím i motivaci.
· V ženském pracovním kolektivu(například v nemocnici – zdravotní sestry, ve škole – paní učitelky) se umí vztahy i kolegialita extrémně vyhrotit.
· A mnohdy k tomu stačí jenšpatně zvolené oblečení či nelíbivý pohled z jedné na druhou nebo jen šepotání v hloučku žen.
žena v brýlích
KRIZE SE TÝKÁ VŠECH
· Na pracovišti, kde se rozrůstá krize a inklinují v nich týmy, ve kterých se projevuje zrada, je nutné vytvoření preventivních postupů a programů.
· Vznik a rozvoj každého pracovního týmu se vyznačuje třemi vývojovými fázemi, které na sebe navazují:
1) Forming
se vyznačuje vizí, vysokou motivací a obětavostí, neformálními vztahy, výskytem nejasností a překrývání rolí, vzájemnou zástupností členů týmu. Není zde možnost otevřeně sdílet své nároky a nespokojenosti.
2) Storming
ukazují se zde pocity nespokojenosti, vynořují se dosud potlačované a tabuizované emoce, rivalita, přetížení, prožitky nespravedlnosti, únava, zklamání, skepse, zlost. Pokud se tým dobře ozdraví (dovolená, prázdniny apod.) a odpočine, vyčistí se negativní emoce.
3) Norming
je fáze fungující zralosti, profesionality, otevřené a konstruktivní komunikace. Pokud tým takto pracuje, má propracovanou vizi a koncepcí pojetí krize, je směřován k profesionalitě systému pomoci ostatním.
pracovní schůzka
Prevence je nutná v celém pracovním kolektivu, nikoliv jen u těch, kteří se obětují ostatním (zvlášť u žen), až jednoho dne se z té námahy vyčerpají.