Dnes je situace řešitelná


I pÅ™esto, že se Å™adím mezi starší roÄníky, velmi dobÅ™e si pamatuji svou situaci, když jsem se vydala za svou první prací a zahájila svou pedagogickou kariéru ve stÅ™ediskové vesnici kdesi na jihu ÄŒech. Žádné finanÄní prostÅ™edky jsem nemÄ›la a mÄ›la jsem se co otáÄet, abych dokázala zaplatit svůj první nájem a pak ty další a veÅ¡keré služby, které s ním byli spojené. Je pravda, že ceny tehdy vypadaly úplnÄ› jinak, ale rovněž tak i příjmy.

Možnost volby

Myslím, že kdybych žila jako zaÄínající kantorka v souÄasné dobÄ›, asi bych si dokázala poradit mnohem jednoduÅ¡eji, než kdysi. Vsadila bych totiž na nebankovní hypotéku, která by mi pravdÄ›podobnÄ› zajistila dostatek financí i na pohodlné zařízení bytu a nemusela bych dokonce váhat ani se založením rodiny. Dnes je celá Å™ada možností, jak získat půjÄku. ObezÅ™etnost je vÅ¡ak vždy na místÄ›. Je tÅ™eba vyhnout se různým lákavým a podvodným nabídkám, na druhé stranÄ› není tÅ™eba upínat se pouze na jedinou možnost. Dnes bych pravdÄ›podobnÄ› volila produkt, jakým je nebankovní hypotéka. A co byste si vybrali vy?