Zátěžová situace


Podle sociologických průzkumů je vnímání Å¡kolního výletu ze strany pedagogů vždy provázeno pocitem velké zodpovÄ›dnosti, strachem o bezpeÄnost dÄ›tí a jejich Å¡Å¥astný návrat k rodiÄům. UÄitelé uvádÄ›jí, že s velkou dávkou stresu je spojena nejen jeho organizace, ale i jeho vlastní průbÄ›h, který pociÅ¥ují jako obrovskou zátěžovou situaci, na niž nikdy nemohou být dokonale pÅ™ipraveni. Nikdy totiž není možno dopÅ™edu pÅ™edvídat vÅ¡echny možné varianty nebezpeÄných situací, které mohou nastat, a proto se jim nelze úplnÄ› vyhnout. Pokud taková nebezpeÄná situace nastane, je to právÄ› uÄitel, který nese plnou zodpovÄ›dnost a následnÄ› i kritiku.

Těšte se spoleÄnÄ› s námi!

Milé paní uÄitelky a páni uÄitelé! Velmi dobÅ™e víme, že Å¡kolní výlety jsou spojeny nejÄastÄ›ji s tÄ›mito slovy: únava, nevyspání, nervové vypÄ›tí, noÄní hlídání dÄ›tí, probdÄ›lá noc, práce navíc, strach, obava a další. Nabízíme vám možnost, jak tento slovníÄek pÅ™evést na slova a slovní spojení: dobrá nálada, skvÄ›lý odpoÄinek, příjemné trávení Äasu s dÄ›tmi, legrace, hra, příjemný a bezpeÄný adrenalin a tak podobnÄ›. Myslíte si, že to není možné? Pak si objednejte výlet u spoleÄnosti RIKITAN a navÅ¡tivte s námi Rožnov pod RadhoÅ¡tÄ›m, KopÅ™ivnici nebo Å tramberk! PÅ™esvÄ›dÄíme vás o opaku.