Co je plevel?

Asi si nikdo nepřeje, aby se jeho záhonky proměnily v zarostlý prales, zvláště když je zde pohled přes plot na sousedovu zahradu, kde jsou záhonky vzorně odplevelené. Co je vlastně plevel? Vše, co roste tam, kde nemá, ale pozor i plevel je užitečný v naší kuchyni. Plevel roste všude, roste ve spárách mezi dlažbou terasy, na upravených záhonech se zeleninou nebo květinami, nežádoucí je v našem skoro nůžkami stříhaném anglickém trávníku.plevel v rukách.jpg

Škodlivost plevelů

Někdo považuje plevele za závažnější ohrožení, než je škodlivost chorob a škůdců. Jak tedy škodí? Jejich škodlivost je dána tím, že námi opečovávané rostlině konkurují, a to spotřebou nejen vody a živin, ale také světla. Zároveň umožňují šíření chorob, protože řada škůdců je jejich hosty. Nebezpečnost je i v tom, že semena plevelů si v půdě našich záhonů uchovávají dlouhou životnost, a navíc nepravidelnou klíčivost, kterou vždy překvapí. Také mají krátkou vegetační dobu, a tak znovu a znovu doplňují zásobu svých semen do půdy. A jejich semena jsou také rozšiřována živočichy, jako jsou ptáci, ale i vodou, větrem, nevyzrálým kompostem, a hlavně čerstvým hnojem.

Agrotechnické opatření

Jedním ze způsobů, jak vítězit v ochraně proti plevelům, je cílevědomé střídání kultur a občasné do výsadby zařazení hustě zapojených porostů. Ty plevelům konkurují a kontrolují jejich rozmnožovací schopnost. Dosti účinné je časté okopávání plodin.kopřivy na zahradě.jpg

Herbicidy

U zásahu herbicidy si musíme uvědomit, že k tomu, aby byl dostatečně účinný a efektivní i při minimální dávce, tak je třeba dbát, aby byl neškodný pro pěstovanou plodinu. Také musí použitý prostředek odpovídat druhu plevelů, a být použitý za vhodných povětrnostních a vláhových podmínek. Je nutné mít i ohled na následnou plodinu. Také je nutné v případě velkých ploch dodržovat především dávku účinné látky na jednotku plochy. V každém případě, tak jak u všech chemických prostředků, je vždy nutné se řídit návodem výrobce.