Respektujte přírodu a zvažte jinou cestu než letáky

V současné době se velmi aktivně řeší otázka ekologie. To, že je to vážný problém, ukazují různé živelné pohromy a problémy, které obecně s výrobou odpadů souvisí. Přitom jedním z velkých zdrojů odpadu jsou i letáky. Přitom ty zajímají jen opravdu malé procento lidí. Jsou na jedno použití, pokud je tedy někdo nerozhodne pálit. Jejich přínos je tedy nulový, protože většina lidí si dokáže najít novinky z obchodů na internetu. Ti, kteří to nedokážou, jsou zpravidla důchodci nebo lidé, kteří moderní technologie nepoužívají. I těch je však minimum, z čehož plyne, že přínos tohoto řešení pro společnost je nulový. Je proto třeba poohlédnout se po jiném řešení, navzdory tomu, že tisk letáků cena je velmi nízká.

moderní technologie místo letáků

Je to otázka společnosti

Firmám jde zpravidla o jedno, a to o co nejvyšší zisk. Ten generují zákazníci, kteří se o různých akcích dozví právě i z letáků. Zatímco dříve to byla většina, v současnosti to je naprosté minimum lidí. Je proto třeba uznat, že tento způsob reklamy již není natolik efektivní, aby stálo za to kácet lesy jenom proto, aby bylo možné vytvářet stále nové letáky.
sběr starých letáků

Jaké je řešení?

Pokud se ptáte, co můžete udělat pro to, abyste listovní zásilky již nepotřebovali a mohli využívat jiné technologie, možná vám na to odpoví následující výčet:

Televizní spoty = velmi oblíbené, přitom je dokážou zaznamenat i důchodci a lidé bez moderních technologií

Zaměřit se na webové stránky = drtivá většina lidí zvládne základně vyhledávat na internetu, a proto je vhodné podívat se na možnost prezentace na internetu

Využívat sociální sítě = kdo by nějakou neměl, jakoby neexistoval, a tak můžete využít sílu i těchto specifických portálů

Nenechejte proto na sebe působit tlak stereotypu, ale zkuste poznat něco nového. Jiné využití technologií může přijít vhod, pokud vám není lhostejný dopad na životní prostředí.