Lekce moderní etikety

Dříve byli lidé zdvořilejší
Taky vám babičky vždycky vyprávěly, že za jejich časů se lidé k sobě chovali lépe? Mně tedy skoro pořád. Dříve byla větší bída, věčně v obchodech něco chybělo, takže se lidé naučili spolupracovat. Babička mi vždycky vyprávěla, že znala v panelovém domě všechny sousedy, měla o nich přehled a když člověk potřeboval například trochu mléka, nebál se skočit k sousedům. Dnes už zbytek nájemníků v bytech ani neznáte, každou chvíli se někdo nový přistěhuje, odstěhuje a když potřebujete nějaké chybějící ingredience, raději skočíte do obchodu pod vámi, než abyste někoho otravovali.
sociální sítě
Jak se tedy chovat v moderní společnosti?
1. Slova „děkuji“ a „prosím“ bychom měli používat vždy. V dnešní době na ně lidé často zapomínají.
2. Když jste s někým na schůzce, věnujte se jemu a ne telefonu. Určitě ani vám by nebylo příjemné, kdybyste si s někým chtěli povídat a ten druhý by vám vůbec nevěnoval pozornost.
3. Nepomlouvejte a už vůbec ne přes chat nebo e-mail. Mohlo by se to dostat k nesprávné osobě.
4. Pokud máte sluchátka a někdo na vás začne mluvit, je slušnost si je sundat.
5. Neřešte nepříjemné záležitosti, např. rozchod, přes telefon.
6. Nekřičte do mobilu, a hlavně ne ve veřejném dopravním prostředku.
7. Vždy se snažte chodit včas. Někdy se stane, že člověk přijde pozdě, proto je důležité se dopředu omluvit, že se opozdíte.
8. Jezte se zavřenou pusou a nemluvte s plnou pusou.
9. Po návštěvě záchodu se umyjte ruce. Spousty dospělých s tím má bohužel problém.
10. Nechávejte v restauraci spropitné, když jste spokojeni. Přibližně by to mělo být 10 procent.
soudržnost lidí
Myslím si, že každý by se měl řídit základními pravidly chování, díky kterým bude svět trochu lepší místo. Protože když se vy začnete chovat k lidem lépe, tak oni k vám budou také přívětivější, takže budete mít hezčí život jak vy, tak i celá společnost.