Skutečná svoboda je v nitru naší duše


Je jen na nás samotných, jak svůj život prožijeme, proto v žádném případě nedejte na řeči těch, kteří se vám snaží namluvit, že na vás v životě nic nezáleží, není to pravda. Každý z nás si může zvolit svou cestu a to, zda chce své dny na tomto světě strávit jako bezvýznamné kolečko v soukolí, které se jen automaticky otáčí a mlčky se podílí na multiplikaci zla tohoto světa nebo zda chce být svobodnou myslící bytostí, která kolem sebe šíří dobro, radost a lásku.

bohyně

Vždyť odtrhnou se od tohoto umrtvujícího systému není nijak těžké stejně jako není těžké to, zasvětit svůj život dobru a lásce. Jistě, ne každý z nás má na to, aby tváří v tvář bojoval s démony zla na tomto světě. Každý z nás by si měl zvolit svou vlastní úlohu, které se dokáže plně oddat, a kterou může vykonávat s radostí. Někdy je více než se ohánět mečem či slovy jen pouze tiše sedět a meditovat. O tom se již jistě na vlastní kůži přesvědčil každý, kdo se pokusil ve svém životě najít tu pravou cestu prostřednictvím obohacující meditace, při které otevřeme svou mysl novému poznání a lásce.

Stačí jen tiše sedět a naslouchat, kdy uslyšíme ve svém nitru hlas, který nás již od našeho příchodu na tento svět úpěnlivě volá. Nabádá nás k tomu, abychom následovali tu pravou cestu, cestu k sobě samému a do nitra naší duše, kde se nacházejí ty největší pozemské poklady, na které dosáhne pouze ten, kdo touží po skutečné svobodě, harmonii a lásce.

symbol

Skutečná svoboda není na prodej, je zde pro každého z nás, kdo pochopil, že jedině on sám třímá otěže směřování svého bytí. Naším jediným úkolem na tomto světě je být šťastní a dobří, a čekat na to, až nás v našem nekonečném putování vysvobodí bohyně Kálí, neboť jedině ona propojuje národy i všechny jednotlivé bytosti tohoto světa, které nakonec splynou v harmonickém nekonečnu vesmíru.