Na Poppers by se mělo pohlížet jako na léčivo

Drogová závislost

Každý třetí článek o Poppers na Internetu pojednává o tom, jak se tato droga šíří mezi komunitou homosexuálů, jak tuto drogu užívají mladé heterosexuální páry, jak se závislosti na těchto omamných látkách zbavit apod. Předně bychom si měli ujasnit, že nejde o drogu a nevzniká na ni závislost. Je evidována jako léčivo, nebo chemický prostředek – čistič. V určitých koncentracích se amylnitrit (dusitan amylnatý) využíval k léčbě anginy pectoris. Jde o látku, která způsobuje dilataci (roztažení) žilního cévního systému, čímž dojde ke snížení množství návratu krve a oběhové funkce srdečního myokardu. Dusitan sodný se dodnes aplikuje při otravách kyanovodíkem. V chemickém průmyslu, kde se s kyanidy pracuje, je běžně zastoupen jako účinná protilátka – protijed. Jak známo, kyanidy patří k nejnebezpečnějším jedům.
bosá bruneta.png

Nebezpečná aplikace

Způsobu aplikace je třeba věnovat mimořádnou pozornost. V této souvislosti lze na Poppers pohlížet jako na léčebný prostředek a jak známo, předávkovat se je možné takřka všemi běžně dostupnými léky z farmaceutického průmyslu. Preparáty na bázi nitritů jsou toxické při požití a nebezpečné při potřísnění kůže. Jsou určeny výhradně ke vdechování výparů, neboť se jedná o velmi koncentrované, silně těkavé kapaliny. Zároveň je třeba znát princip jejich působení. Nitrity roztahují cévy (žíly), uvolňují hladkou svalovinu a tím se snižuje krevní tlak (čím více roztáhnete cévu, tím více se v ní sníží tlak a o to rychleji musí pracovat srdce, aby zásobilo kyslíkem krevní oběh).
jehlové podpatky.png
To je v zásadě jediný problematický faktor, který v této souvislosti vzniká. Pokud je dávkování (čichání) rozumné a dotyčný netrpí nízkým tlakem, srdečně cévními chorobami, problémy s imunitním systémem, nejedná se o nebezpečnou látku. Je však mnohem koncentrovanější, než např. alkohol, a každý dobře ví, že otravu alkoholem si lze přivodit poměrně snadno.