Vročení neboli datum stavby domu

Kdysi dávno bývalo krásným zvykem, že vždy, když se dostavěl dům, tak se zaznamenalo datum stavby domu:
§  na jeho štít
§  nad vrata
§  nad dveře domu
§  na prkno záklopu
měšťanský dům

Uvnitř domu také bývala místa, kam se namalované datum neboli vročení, také umisťovalo. V dřívějších dobách se myslelo i na takovéto maličké detaily. Ti, co nějaký dům dostavěli, vždy uložili zprávu o době vzniku domu. Tato zpráva, nebo i pouhé datum dokončení stavby domu, pomohla kdykoliv v pozdějších letech přesně určit stáří určitého stavení. Toto zaznamenávání data, anebo i jiné další poselství a zprávy, byla poselstvím o velkých rekonstrukcích a opravách těchto domů. Toto vše se tímto způsobem zapisovalo přímo na dům nebo do konstrukce domu.

Vzkaz na stavení

Snad nejlépe vidět jsou vročení na fasádách zděných domů, kde jsou umístěny na uličním štítu. Stavitelé dané datum zapsali, anebo vtesali do horní části uličního štítu, a to mezi větrací okénka. Nebo je možné dohledat vročení uprostřed plastické vodorovné římsy, která odděluje dolní a horní část štítu. Mnohdy vročení v tomto místě také zaznamenávaly:
§  rozličné ozdobné ornamenty
§  symboly povolání anebo řemeslo majitele domu
Vročení, nebo vzkazy na domech bývají i na bočních zdech domů, ale to pouze v případě, když je tato zeď stavení orientována směrem do ulice.

Dřevěná stavení

To samé u vročení platí i u stavení ze dřeva. Pro tento zápis se vybíralo vždy místo, které bylo zvenčí dobře viditelné, zároveň ale chráněné. Právě takovým místem byl záklop, což je prostor ve tvaru půlkruhu, který se nalézá pod kabřincem ve štítu. Ten je vždy uzavřen záklopovým prkénkem. Na toto prkénko se potom namaloval letopočet a údaje:
§  staviteli domu
§  jeho majiteli
§  celé krátké zprávičky
§  pozdravy
§  citáty
štít domu

Kámen na kameni

Dataci je možno nalézt i na kamenných stavbách, kde jsou vtesány do kamenných prvků, jako jsou například:
§  ostění, nebo zárubně vstupních dveří
§  klenáky nade dveřmi
§  oblouky nad bránou
§  kamenné podezdívky